Luiza Müller

Adwokat Luiza Müller jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest członkiem wrocławskiej Izby Adwokackiej, w której to pobierała naukę zawodu w toku aplikacji adwokackiej.

 

W swojej praktyce zawodowej adwokat Luiza Müller poszukuje rozwiązań umożliwiających:
  • poufne i kompleksowe zakończenie konfliktów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami oraz między osobami fizycznymi a przedsiębiorcami,
  • jak najszerszą ochronę podstawowych praw człowieka i obywatela,
  • wybór między postępowaniem sądowym a innymi formami sprawiedliwości.
Dlatego też adwokat Luiza Müller poszerza swoje kwalifikacje w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i uzyskała uprawnienia profesjonalnego mediatora po idbyciu szkolenia prowadzongoe przez międzynarodowy zespół wybitnych mediatorów, zorganizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

W kręgu zainteresowań zawodowych adw. Luizy Müller znajdują się:

  • sprawy rodzinne, w tym sprawy rozwodowe, separacja, sprawy alimentacyjne dorosłych i dzieci, unieważnienie małżeństwa, sprawy o podział majątku wspólnego, kontakty z dziećmi, zagadnienie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy z zakresu prawa cywilnego, w tym prawo umów, sprawy spadkowe (tu także dział spadku, zachowek, prawo testamentowe), majątkowe, odszkodowawcze (w tym ze szkód komunikacyjnych, za przerwy w dostawie energii elektrycznej), sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych i sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym
  • oraz – na etapie postępowania przygotowawczego, jurysdykcyjnego i wykonawczego - sprawy z zakresu prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i karno-skarbowego,
  • sprawy gospodarcze."Stan to jest wolny, powołanie szlachetne, wiadomość praw i miłość sprawiedliwości jest fundamentem stanu adwokatów." „Adwokat Polski za Cnotą” autor nieznany,Warszawa 1791 r.