Specjalizacje

Kancelaria koncentruje się na świadczeniu doraźnej i stałej pomocy prawnej osobom fizycznym i przedsiębiorcom (potocznie tzw. obsługa prawna firm), obejmując zakresem swojej pracy m.in.:

 

 • porady prawne - w tym ePorady

 • sporządzanie informacji prawnych

 • sporządzanie opinii prawnych

 • sporządzanie pism procesowych

 • sporządzanie projektów umów i ugód

 • opiniowanie przedstawionych przez klienta projektów umów

 • reprezentowanie interesów klienta w negocjacjach z kontrahentami ale także i dłużnikami klienta

 • reprezentowanie interesów klienta przed sądami i organami (ścigania, administracyjnymi a wybranych sprawach także przed organami podatkowymi)

 • pomoc prawna na etapie czynności przedprocesowych, procesowych i wykonawczych

  Ponadto adwokat Luiza Müller jest adeptem szkolenia prowadzonego przez międzynarodowy zespół wybitnych mediatorów, zorganizowanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i rozpoczęła procedurę uzyskania uprawnień profesjonalnego mediatora (postępowanie ADR).  "Stan to jest wolny, powołanie szlachetne, wiadomość praw i miłość sprawiedliwości jest fundamentem stanu adwokatów." „Adwokat Polski za Cnotą” autor nieznany,Warszawa 1791 r.